Zadanie dotyczące wibracji

Dobierzcie się w pary.

Przemyślcie, jaka jest alternatywa dla zmniejszenia obciążenia wibracjami.