Pytania dotyczące wibracji rąk/ramion:

Jak można uniknąć urazów związanych z wibracjami?

Co możecie zrobić, aby zmniejszyć wibracje w Waszym miejscu pracy?