Hałas i wibracje rąk/ramion

Instrukcja branżowa dotycząca hałasu oraz wibracji rąk i ramion

Ta instrukcja zawiera zalecenia dotyczące środków ostrożności w przypadku wibracji rąk i ramion.
Hałas i wibracje