Obciążenie związane z wibracjami

Ryzyko urazów związanych z wibracjami zależy od całkowitego obciążenia wibracjami, na które narażony jesteś w ciągu 8-godzinnego dnia pracy. Górna granica Twojego obciążenia wibracjami to 5 m/s². Pod żadnym pozorem nie wolno przekraczać tej wartości. Zakłada się, że urazów można uniknąć, jeżeli obciążenie wibracjami nie przekracza 2,5 m/s².

Obciążenie wibracjami o wartości 2,5 m/s² odpowiada ciągłemu narażeniu na wibracje o poziomie:

  • 2,5 m/s² przez 8 godzin
  • 3,5 m/s² przez 4 godziny
  • 5 m/s² przez 2 godziny
  • 7 m/s² przez 1 godzinę
  • 10 m/s² przez 0,5 godziny