Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń: Shake it baby!

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Jednostka pomiaru wibracji to km/godz.
Tak
Nie
Górna granica dziennego obciążenia wibracjami to 5m/s2 dla dłoni i ramion.
Tak
Nie
Rękawice i uchwyty nie pomagają w ograniczeniu wibracji urządzeń.
Tak
Nie
Białe palce w dosłownym znaczeniu tego wyrażenia to uraz spowodowany wibracjami.
Tak
Nie
Pod żadnym pozorem nie wolno przekraczać wartości granicznej obciążenia wibracjami.
Tak
Nie
Nie masz obowiązku korzystania ze stawianych Ci do dyspozycji technicznych pomocy i wyposażenia ochronnego.
Tak
Nie
Palenie powoduje zwężanie się naczyń krwionośnych, dlatego też nie powinieneś palić godzinę przed rozpoczęciem pracy z wykorzystaniem urządzenia przenoszącego wibracje.
Tak
Nie
Nie ma znaczenia, czy uchwyty maszyn są ciepłe czy zimne.
Tak
Nie
Wibrator płytowy musi podczas pracy być wyposażony w antywibracyjny uchwyt.
Tak
Nie
Masz obowiązek dbać o to, aby Twoje warunki pracy były zgodne z wymaganiami BHP.
Tak
Nie
Zobaczjak ci poszło
twój wynik
nieprawidłowy'o'meter
skorygowania'o'meter
inne ludy strzeli