Zadanie: Jak nazywają się następujące środki ochrony osobistej?

Spójrz na zdjęcie i nazwij poszczególne środki ochrony osobistej?

W jakich sytuacjach w pracy użyłbyś ich?

Przed czym one chronią?