Zadanie dotyczące środków ochrony osobistej

Obejrzyj film i znajdź te sytuacje, w których Bent E nie korzysta ze środków ochrony osobistej lub niepoprawnie ich używa.

Pomyśl, jakich środków ochrony osobistej Ty użyłbyś w tych sytuacjach. Omów propozycje z resztą grupy.