Pytania dotyczące konserwacji środków ochrony osobistej

Jakie znaczenie dla środków ochrony osobistej ma ich konserwacja? Co dzieje się, jeżeli nie są one czyszczone i nie podlegają konserwacji?

Kto odpowiada za czyszczenie i konserwację środków ochrony osobistej? Czy Ty dbasz o to w pracy we własnym zakresie?