Pytania dotyczące środków ochrony osobistej

Czy Bent E korzysta w filmie z tych środków ochrony osobistej, z których powinien?

Jakich środków ochrony osobistej powinien użyć? Przed czym one chronią?

Kto odpowiada za to, czy używa on dostarczonych środków ochrony osobistej?