Wyposażenie ochronne: Arbejde med asfalt

Asfalt zawiera substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Dlatego też zwróć szczególną uwagę na zastosowanie wyposażenia ochronnego. Tutaj możesz pobrać instrukcję zawierającą informacje o tym, w jaki sposób przy użyciu środków ochrony osobistej możesz uniknąć:

  • Wdychania dymu asfaltowego i oparów
  • Kontaktu asfaltu ze skórą

Dowiedz się więcej:
Instrukcja dotycąca asfaltu