Wyposażenie ochronne: Epoksydy i pianka PU

Epoksydy i pianka PU są szkodliwe dla zdrowia. Ważne jest, abyś dobrze zapoznał się ze sposobem, w jaki należy pracować z tymi produktami. Tutaj możesz pobrać instrukcję zawierającą porady o tym, jak prawidłowo pracować z wykorzystaniem spoin zawierających epoksydy i piankę PU.

Czytaj więcej o:

  • Środkach ochrony osobistej
  • Higienie i zapleczu socjalno-bytowym
  • Wyborze produktów i instrukcjach ich użycia.
  • Odpowiedzialności za środki ostrożności
  • Wykształceniu

Pobierz instrukcję:
Fugowanie przy pomocy epoksydów i pianki PU w zamkniętych opakowaniach