Wymogi dotyczące wyposażenia ochronnego

Twoje osobiste wyposażenie ochronne zawsze musi znajdować się w odpowiednim stanie, w przeciwnym razie jego działanie może zostać ograniczone. Wymaga się, aby każde wyposażenie ochronne:

  • Zawsze dawało Ci potrzebną ochronę. Przykład: Maski muszą mieć odpowiednie filtry – nie wolno używać filtrów pyłowych podczas pracy z rozpuszczalnikami.
  • Nie powodowało podrażnień. Przykład: Nie wszyscy mogą używać tego samego obuwia, musisz mieć zapewnioną możliwość wyboru spośród większej ilości modeli.
  • Było dostosowane do wykonywanej pracy oraz warunków panujących w miejscu pracy. Przykład: Podczas pracy w wodzie, np. podczas wykopów nie można użyć zwykłego obuwia ochronnego, należy użyć ochronnych kaloszy