Wyposażenie ochronne: Uważaj na pył

Wiercenie i cięcie elementów konstrukcyjnych oraz nawierzchni drogowych wiąże się z emisją szkodliwego dla zdrowia pyłu. Należy całkowicie zapobiec wdychaniu pyłu lub przynajmniej ograniczyć je w możliwie największym stopniu.

Najmniejsze pylenie osiąga się przez:

  • Lepsze planowanie, aby ograniczyć wiercenie do minimum
  • Korzystanie z najmniej pylących narzędzi
  • Zawsze używaj wyposażenia ochronnego dróg oddechowych
  • Podczas prac trwających ponad 3 godziny, używaj masek tlenowych
  • Podczas prac trwających mniej niż trzy godziny używaj wyposażenia ochronnego z filtrami
  • Jako minimum używaj filtra p2
  • Zawsze czytaj dołączoną instrukcję obsługi