Fakty: Porządek – większe bezpieczeństwo

Miejsce pracy musi być dobrze zorganizowane i urządzone tak, aby materiały itp. nie ograniczały ruchu pojazdów oraz pieszych. Z planu BHP musi wynikać, kiedy i w jaki sposób ma być utrzymywany porządek na placu. Porządek na placu obejmuje m.in. następujące punkty:

  • Materiały muszą znajdować się w określonych obszarach
  • Drogi dostępu oraz schody muszą być utrzymywane w porządku
  • Przewody należy podwieszać na ścianach lub pod sufitem
  • Zbędne materiały należy wywozić
  • Odpady należy natychmiast usuwać