Ergonomia dodaje energii

Pozycje pracy są ważne dla zdrowia i bezpieczeństwa. Dlatego też powinieneś zwrócić uwagę, w jaki sposób podnosisz i przenosisz przedmioty. Sposób, w jaki warunki i narzędzia pracy dostosowywane są do budowy ciała nazywamy ergonomią.

Podręcznik grupy bezpieczeństwa, strona 364-375