Praca na rzecz bezpieczeństwa

Fakty o wyborze przedstawiciela ds. bezpieczeństwa na placu budowy

Na placu budowy: Jeżeli na placu przez ponad 14 dni przebywa 5 pracowników z jednej firmy, należy wybrać przedstawiciela ds. bezpieczeństwa. Wszyscy (z wyjątkiem uczniów) mogą kandydować, przy czym to, […]

Fakty o wyborze przedstawiciela ds. bezpieczeństwa w zakładzie macierzystym

W zakładzie macierzystym Jeżeli w zakładzie zatrudnionych jest przynajmniej 10 osób, należy wybrać przedstawiciela ds. bezpieczeństwa. Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa wybierany jest przez wsyzstkie zatrudnione w firmie osoby lub przez oddział […]

Fakty o koordynatorze ds. bezpieczeństwa

Koordynator ds. bezpieczeństwa wybierany jest przez inwestora, a jego zadaniem jest koordynacja wspólnych obszarów na placu budowy. Ma on również obowiązek zwoływania narad BHP na placu w odstępie przynajmniej 14 […]

Fakty o Duńskim Urzędzie Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)

Duński Urząd Inspekcji Pracy to organ państwowy zajmujący się sprawami dotyczącymi środowiska pracy. Jego zadaniem jest współtworzenie bezpiecznych, zdrowych oraz rozwojowych warunków pracy dzięki: Kontroli przedsiębiorstw i miejsc pracy. Tworzeniu […]

Plan BHP

PSS, czyli plan bezpieczeństwa i zdrowia, jest głównym narzędziem pracy na rzecz bezpieczeństwa. Plan opisuje, w jaki sposób należy zapewnić odpowiednie środowisko pracy na placu budowy oraz kto ponosi odpowiedzialność […]

Informatory o wszystkich problemach związanych ze środowiskiem pracy oraz oceną miejsca pracy (APV)

BAR Bygge og Anlæg (Duńska Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym) opracowała szereg informatorów, krótko opisujących najważniejsze problemy związane ze środowiskiem pracy. Bohaterem informatorów jest Bent E. Rada BAR […]

Odpowiedzialność i obowiązki

Inwestor: Inwestor ma 4 zadania związane z bezpieczeństwem na placu budowy Rozdzielanie zadań w obszarach wspólnych między poszczególnych wykonawców budowlanych Koordynacja zadań na obszarach wspólnych Wybór koordynatora ds. bezpieczeństwa na […]

Odmawiaj – mów „stop”

Zawsze pamiętaj, aby odmawiać w następujących sytuacjach. Czytaj więcej: Odmawiaj – mów „stop”

Sprawdzian na temat wykształcenia i współpracy

Znajdź w Internecie odpowiedzi na następujące pytania: Czy przedstawiciel ds. bezpieczeństwa musi mieć specjalne wykształcenie? Jakie? W jaki sposób przedstawiciel ds. bezpieczeństwa na placu współpracuje z przedstawicielem ds. bezpieczeństwa w […]

Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń na temat bezpieczeństwa.

Wypełnij formularz i sprawdź, czy znasz jego poszczególne obowiązki.

Pytania dotyczące wyboru przedstawiciela ds. bezpieczeństwa

Czy w Waszej firmie wybraliście przedstawiciela ds. bezpieczeństwa? Czy rozmawiałeś już z przedstawicielem ds. bezpieczeństwa o bezpieczeństwie? Jeżeli tak, to o czym?

Pytania dotyczące narad BHP

Czy sądzicie, że narady BHP rzeczywiście przebiegają tak jak w filmie? Dlaczego tak/nie?

Pytania dotyczące finansów w związku z pracą na rzecz bezpieczeństwa

Czy praca na rzecz bezpieczeństwa kosztuje? Lub czy praca na rzecz bezpieczeństwa opłaca się dla: inwestora? firmy? Twoich zarobków? Dlaczego tak/nie?

Pytania dotyczące oceny miejsca pracy (APV)

Ocena miejsca pracy to ważne narzędzie w kwestii bezpieczeństwa w Twoim miejscu pracy. Czym jest ocena miejsca pracy (APV)? Kto sporządza ocenę miejsca pracy (APV)? Czy sporządziliście już ocenę miejsca […]

Pytania dotyczące obszarów wspólnych

Czym są obszary wspólne na placu budowy?