Sprawdzian: Z jakimi rodzajami pyłu masz styczność

Sprawdź w Internecie, w jakich miejscach na placu budowy znajdują się największe źródła pyłu.

Jak ten pył wpływa na Ciebie?

Wejdź np. na stronę bar-ba.dk

Przemyśl, w jakich sytuacjach pył stanowił dla Ciebie problem. Rozważ, jak w przyszłości możesz poradzić sobie z takimi sytuacjami.