Sprawdź swoją wiedzę: Ile wiesz o pyle?

twój wynik
nieprawidłowy'o'meter
skorygowania'o'meter

Sprawdź swoją wiedzę – ile wiesz o pyle?

Jeżeli masz posprzątać miejsce, w którym znajduje się dużo pyłu, najlepiej jest?
Odkurzyć odkurzaczem
Zamieść suchą szczotką
Przedmuchać powietrzem
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Zawsze najlepiej jest użyć odkurzacza, ponieważ na jego filtrze osadza się niebezpieczny pył. Zamiatanie na sucho oraz działanie powietrza powodują wzbijanie się pyłu do góry, a jego duża część dostaje się do Twoich płuc.

Jeżeli pyłu nie da się odkurzyć odkurzaczem, najlepiej jest
Zamieść suchą szczotką
Zostawić
Spłukać
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Pył, który pozostanie po odkurzeniu powierzchni odkurzaczem należy zmoczyć lub spłukać. Woda wiąże pył i zapobiega jego unoszeniu się w powietrze.

Które z podanych czynności są najmniej pylące?
Rozsadzanie, ręczne cięcie oraz korzystanie z wolno działających narzędzi
Burzenie, cięcie mechaniczne i korzystanie z szybko działających narzędzi
Wszystkie pylą tak samo
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Rozsadzanie, ręczne cięcie oraz korzystanie z wolno działających narzędzi to najmniej pylące metody pracy. Rozsadzanie, ponieważ w przeciwieństwie do burzenia, nie stoisz bezpośrednio przy źródle pylenia. Ręczne cięcie, ponieważ w przeciwieństwie do mechanicznego, nie wiąże się z powstawaniem i rozprzestrzenianiem dużej ilości pyłu. Korzystanie z wolno działających urządzeń, ponieważ nie powodują wzbijania się kurzu, tak jak szybko działające narzędzia. Ponadto kamienie, kafle, beton i podobne materiały należy z zasady ciąć na mokro.

Ważne jest, aby odkurzacz wyposażony był w?
Informacje o tym, gdzie można kupić dodatkowe wkłady
Naklejkę przypominającą o konieczności jego użycia
Odpowiednie filtry zdolne do wyłapania niebezpiecznego pyłu
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Ważne jest, aby odkurzacz wyposażony był w odpowiednie do wykonywanej przez Ciebie pracy filtry. Różne filtry wyłapują różnego rodzaju typy pyłu, więc powinieneś wybrać filtr odpowiadający temu typowi pyłu, z którym masz do czynienia.

Jeżeli w warsztacie, w którym powstaje duża ilość pyłu drzewnego, zamontowany jest wywietrznik, to zasysane powietrze może?
zostać wprowadzone z powrotem w obieg, tzn. może z powrotem zostać wdmuchane do pomieszczenia
nie może ponownie zostać włączone do obiegu, tzn. nie wolno go z powrotem wdmuchiwać do pomieszczenia
może ponownie zostać wprowadzone do obiegu, jeżeli istnieje na to specjalne zezwolenie
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Zasysane powietrze nie może być ponownie wdmuchiwane do pomieszczenia – nie wolno go ponownie wprowadzać w obieg. Jeżeli powietrze zostanie ponownie wprowadzone w obieg, duża ilość pyłu, który powinien zostać usunięty, powraca do pomieszczenia ograniczając konieczną ochronę.

Chroniąc się przed pyłem pierwszą rzeczą, o jakiej powinieneś pamiętać jest
Użycie środków ochrony osobistej takich jak maska i okulary
Użycie materiałów i urządzeń, które jak najmniej pylą
Spróbować znaleźć kogoś innego, kto mógłby wykonać tę pracę
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Zawsze musisz starać się zapobiec pyleniu, czyli używać takich materiałów i urządzeń, które jak najmniej pylą. Środków ochrony należy używać jedynie w sytuacjach awaryjnych, gdy nie jest możliwe ograniczenie pylenia w inny sposób. Poza tym nie zaleca się spychania odpowiedzialności na innych!

Jeżeli w miejscu pracy jest bałagan, a chciałoby się uniknąć pyłu, najlepiej jest
Uporządkować i posprzątać
Pozostaw bałagan tak, aby pył nie wzbijał się w powietrze.
Uporządkować większe przedmioty i zostawić resztę
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Zawsze powinieneś rozpocząć od uporządkowania oraz gruntownego czyszczenia odkurzając odkurzaczem i przepłukując wodą. Jeżeli panuje bałagan, pył osadza się na porozrzucanych przedmiotach i unosi się przy podmuchu powietrza lub jak tylko ktoś przechodzi obok.

inne ludy strzeli
(60%)
(40%)