Używaj ochrony dróg oddechowych

W przypadku korzystania z ochrony dróg oddechowych istnieją różne wymogi.

Dowiedz się więcej:
Instrukcja Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy