Pył przy wierceniu i cięciu

Wiercenie i cięcie elementów konstrukcyjnych oraz nawierzchni drogowych wiąże się z emisją szkodliwego dla zdrowia pyłu, którą można częściowo lub całkowicie ograniczyć w trosce o zdrowie Twoje i Twoich kolegów. Szczególnie w przypadku cięcia na sucho oraz używania wiertarki udarowej, czyszczenia pneumatycznego, szlifowania betonowych podłóg, frezowania betonu, wycinania rowków oraz kucia w betonie powstają największe problemy.

Pylenie można zredukować dzięki m.in.:

  • Lepszemu planowaniu w celu ograniczenia ilości cięcia/wiercenia
  • Unikaniu rozprzestrzeniania pyłu
  • Zastosowanie systemu centralnego odciągu
  • Spryskiwaniu wodą
  • Korzystaniu z ochrony dróg oddechowych z filtrem P2 lub maski całotwarzowej