Pytania dotyczące zapobiegania hałasowi

Kto odpowiada za ograniczenie hałasu w miejscu pracy?