Instrukcja branżowa dotycząca hałasu i wibracji:

Instrukcja branżowa o hałasie i wibracjach:

Ta instrukcja zawiera zalecenia dotyczące środków ostrożności w przypadku wibracji rąk i ramion.
Hałas i wibracje