Uszkodzenia słuchu spowodowane hałasem są nieodwracalne.

  • Praca w hałasie powyżej 80 dB(A) wiąże się z ryzykiem chronicznej utraty słuchu. Im większy hałas, tym większe ryzyko
  • Uszkodzenia narządów słuchu wpływają w pierwszej kolejności na to, jak słyszysz np. rozmowy i muzykę i tym samym obniżają jakość życia.
  • Narażenie na hałas dzieli się na „hałas tu i teraz” i „hałas przez dłuższy czas”.
  • W przypadku „hałasu tu i teraz” można zmierzyć poziom dB(A) w Twoim uchu i na miejscu sprawdzić, czy przy pracy wykorzystujesz narzędzia emitujące zbyt duży hałas.
  • W przypadku „hałasu przez dłuższy czas” można zmierzyć, czy Twoje uszy narażone są na zbyt duży poziom hałasu przez cały dzień pracy (nie tylko podczas używania maszyn). Granica poziomu hałasu wynosi 85 dB(A) na cały 8-godzinny dzień pracy.