Zadanie dotyczące wyboru przedstawiciela ds. bezpieczeństwa

Znajdź w Internecie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Kto może zostać wybrany przedstawicielem ds. bezpieczeństwa?
  • Kiedy w zakładzie lub na placu budowy trzeba wybrać przedstawiciela ds. bezpieczeństwa?
  • Na jak długo wybierany jest przedstawiciel ds. bezpieczeństwa?
  • Czy ta sama osoba może zostać wybrana przedstawicielem ds. bezpieczeństwa jednocześnie w zakładzie i na placu budowy?
  • Opowiedz reszcie grupy o tym, co znalazłeś.