Pytania dotyczące narad BHP

Czy sądzicie, że narady BHP rzeczywiście przebiegają tak jak w filmie?

Dlaczego tak/nie?