Odpowiedzialność i obowiązki

Inwestor:

 • Inwestor ma 4 zadania związane z bezpieczeństwem na placu budowy
 • Rozdzielanie zadań w obszarach wspólnych między poszczególnych wykonawców budowlanych
 • Koordynacja zadań na obszarach wspólnych
 • Wybór koordynatora ds. bezpieczeństwa na palcu budowy, który będzie prowadził narady BHP
 • Zgłoszenie placu budowy w Duńskim Urzędzie Inspekcji Pracy/li>
 • Opracowanie planu bezpieczeństwa i zdrowia (PSS)
 • Ponadto inwestor może dbać o odpowiednie wykonywanie prac.

Doradca/inwestor zastępczy

 • Ma za zadanie doradzać inwestorowi w taki sposób, aby ten mógł spełniać swe obowiązki wynikające z duńskiej ustawy o środowisku pracy
 • Zapewnia, że projekt przebiega zgodnie z prepisami dot. środowiska pracy (w niektórych przypadkach przedsiębiorstwo budowlane może być postrzegane jako inwestor zastępczy)
 • Dba o odpowiednią kolejność prac budowlanych, ma obowiązek informowania o szczególnych ryzykach.

Przedsiębiorstwo

 • Planuje i organizuje prace w taki sposób, aby mogły zostać wykonane zgodnie z przepisami BHP.
 • Dowodzi pracami na rzecz bezpieczeństwa w zakładzie lub na placu budowy, w tym sporządzaniu oceny miejsca pracy (APV),
 • Instrukcje obsługi na placu budowy itp.

Kierownik budowy

 • Odpowiada za wypełnianie obowiązków przedsiębiorstwa w związku z konkretnymi zadaniami

Zatrudniony/Ty

 • Ma obowiązek postępować zgodnie ze wskazówkami kierownika budowy/przedsiębiorstwa
 • Ma obowiązek przyczyniać się do poprawy środowiska pracy – np. ponownego rozstawienia poręczy, które się przewróciły
 • Ma obowiązek zwracać kierownikowi budowy/przedsiębiorstwu uwagę na warunki, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa.

Dostawca

Dostawca komponetów budowlanych i pomocy technicznych odpowiada za spełnianie przez poszczególne materiały obowiązujących standardów i opracowanie instrukcji obsługi, które określają:

 • Sposób, w jaki należy się obchodzić z produktem
 • Ograniczenia użytkowania
 • Konserwację

Dowiedz się więcej:
Środowisko pracy na placu budowy