Informatory o wszystkich problemach związanych ze środowiskiem pracy oraz oceną miejsca pracy (APV)

BAR Bygge og Anlæg (Duńska Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym) opracowała szereg informatorów, krótko opisujących najważniejsze problemy związane ze środowiskiem pracy. Bohaterem informatorów jest Bent E.

Rada BAR opracowała również broszury przedstawiające, w jaki sposób sporządzić ocenę miejsca pracy (APV) dla poszczególnych zawodów.

Tutaj możesz pobrać wszystkie informatory:
Informatory