Fakty o Duńskim Urzędzie Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)

Duński Urząd Inspekcji Pracy to organ państwowy zajmujący się sprawami dotyczącymi środowiska pracy. Jego zadaniem jest współtworzenie bezpiecznych, zdrowych oraz rozwojowych warunków pracy dzięki:

  • Kontroli przedsiębiorstw i miejsc pracy.
  • Tworzeniu odpowiednich przepisów.
  • Udzielaniu informacji o środowisku pracy.

Duński Urząd Inspekcji Pracy kontroluje wszystkie przedsiębiorstwa. Onacza to, że Duński Urząd Inspekcji pracy składa wizyty wszystkim przedsiębiorstwom zatrudniającym pracowników. Sprawdzane jest, czy firma przestrzega przepisów ustawy o środowisku pracy. W przypadku stwierdzenia braków przeprowadzona zostaje dokładniejsza kontrola, a przedsiębiorstwo może otrzymać nakaz skorzystania z doradcy w sprawach środowiska pracy w celu wprowadzenia odpowiednich zmian. Kontrola kończy się przydzieleniem przedziębiorstwu oceny w postaci „buźki”:

  • Zielonej, jeżeli w momencie kontroli środowisko pracy jest dobre
  • Żółtej, jeżeli przedsiębiorstwo dostało nakaz lub nakaz ze skutkiem natychmiastowym
  • Czerwonej, jeżeli przedsiębiorstwo dostało zakaz lub nakaz skorzystania z usług doradcy

Czerwona i żółta „buźka” usuwana jest ze strony internetowej Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy po wprowadzeniu przez zakład odpowiednich zmian, jednakże najwcześniej po upływie 6 miesięcy.

Duński Urząd Inspekcji Pracy przeprowadza również kontrole placów budowy, niezapowiedziane lub na wewanie. Każdy może zwrócić się do Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy.

Urząd może podjąć działania wobec niebezpiecznych lub szkodliwych warunków przy pomocy pouczeń, nakazów, nakazów ze skutkiem natychmiastowym i zakazów.

Czytaj więcej o kontrolach oraz szczególnych schematach oceny miejsca pracy (APV):
Praca na rzecz bezpieczeństwa