Fakty o wyborze przedstawiciela ds. bezpieczeństwa w zakładzie macierzystym

W zakładzie macierzystym

Jeżeli w zakładzie zatrudnionych jest przynajmniej 10 osób, należy wybrać przedstawiciela ds. bezpieczeństwa. Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa wybierany jest przez wsyzstkie zatrudnione w firmie osoby lub przez oddział firmy, do którego jest przypisany. Wszyscy (z wyjątkiem uczniów) mogą kandydować, przy czym to, kto może zostać wybrany zależy zazwyczaj od przepisów dotyczących wyboru męża zaufania w ramach obowiązującego w danym przypadku zbiorowego układu pracy. Zadaniem przedstawiciela ds. bezpieczeństwa w zakładzie macierzystym jest m.in.:

  • Branie udziału w sporządzaniu oceny miejsca pracy (APV)
  • Branie udziału w zakupie maszyn oraz wyposażenia ochrony osobistej
  • Badanie przyczyn wypadków, nieobecności z powodu choroby oraz urazów powstałych przy pracy.