Fakty o wyborze przedstawiciela ds. bezpieczeństwa na placu budowy

Na placu budowy:

Jeżeli na placu przez ponad 14 dni przebywa 5 pracowników z jednej firmy, należy wybrać przedstawiciela ds. bezpieczeństwa. Wszyscy (z wyjątkiem uczniów) mogą kandydować, przy czym to, kto może zostać wybrany zależy zazwyczaj od przepisów dotyczących wyboru męża zaufania w ramach obowiązującego w danym przypadku zbiorowego układu pracy. Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa na placu budowy musi zostać wybrany na czas trwania prac danej firmy. Zadaniem przedstawiciela ds. bezpieczeństwa na placu budowy jest m.in.:

  • Branie udziału w naradach BHP
  • Branie udziału w obchodach bezpieczeństwa
  • Badanie przyczyn wypadków