Sprawdź swoją wiedzę na temat współpracy i dobrej atmosfery pracy.

twój wynik
nieprawidłowy'o'meter
skorygowania'o'meter

Niewiele potrzeba, aby uniknąć stresu i konfliktów. Zaleca się rozmowy o dobrych i złych doświadczeniach podczas pracy oraz współpracy w zakładzie i na placu budowy.

Sprawdź swoją wiedzę o ilości pracy/harmonogramie. Jeżeli nie zdążysz z wykonaniem zlecenia, co robisz?
Pracuję tak długo, aż skończę.
Idę do domu.
Dzwonię do mistrza, aby ustalić nowy harmonogram pracy.
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Ilość pracy należy dostosować do liczby dostępnych pracowników. Zbyt duża ilość pracy może prowadzić do powstawania sytuacji stresowych i nieobecności z powodu choroby.

Sprawdź swoją wiedzę o planowaniu i przepływie informacji. Zadania zaplanowane na dany dzień zostały zmienione, lecz nie zostałeś o tym poinformowany. Co robisz?
Wykonuję nowe zadanie i proszę mistrza o wcześniejsze poinformowanie mnie w przyszłości.
Wykonuję nowe zadanie bez komentarza.
Idę do domu.
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

W razie wprowadzania zmian w planach należy o nich wszystkich poinformować. Dobre planowanie i bieżące informowanie o zmianach odgrywa dużą rolę dla wszystkich w zakładzie.

Sprawdź swoją wiedzę na temat uznania i szacunku. Jednemu z Twoich kolegów prawie codziennie dokuczają dwaj czeladnicy. Co robisz?
Zachowuję się, jakby nic się nie działo i uważam, aby mi nikt nie dokuczał.
Idę do mistrza lub przedstawiciela ds. bezpieczeństwa, aby rozwiązali problem.
Pomagam koledze w walce z innymi, np. dokuczając czeladnikom.
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Ton uszczypliwych uwag i dowcipów może często być zbyt ostry. Może to stanowić przyczynę większych konfliktów. W razie potrzeby wspierajcie się nawzajem. Skorzystaj z pomocy grupy bezpieczeństwa i omów problem, zanim sprawy zajdą zbyt daleko.

Sprawdź swoją wiedzę na temat współpracy. Zakończyłeś właśnie pracę na dziś. Inni w Twoim zespole muszą pracować jeszcze przez godzinę. Co robisz?
Spokojnie idę do domu.
Siadam w miejscu, gdzie mogę sms-ować z przyjaciółmi.
Pytam kolegów, czy jest coś, w czym mógłbym im pomóc.
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Większość pracowników budowlanych zależna jest od dobrej współpracy z mistrzami i kolegami. Jeżeli samemu nie wykazuje się zainteresowania współpracą, nie można tego oczekiwać od innych.

Sprawdź swoją wiedzę o otwartości i rozwiązywaniu konfliktów. Czeladnicy wysyłają Cię, abyś posprzątał i przyniósł materiały, podczas gdy oni sami robią sobie przerwę. Co robisz?
Jestem zły, ale wykonuję zadania nie okazując złości.
Odmawiam zrobienia tego, co mówią.
Wykonuję zadania, lecz mówię mistrzowi i czeladnikom, że w przyszłości nie będę się zgadzać na coś podobnego.
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

W sytuacjach w zakładzie pracy i na placu budowy, na które nie chcesz się godzić, możesz odmówić. W ten sposób można naświetlić konflikty, zanim zabrną za daleko.

inne ludy strzeli
(20%)
(80%)