Pytania dotyczące uznania i szacunku

Obejrzyj film i zanotuj te sytuacje, w których Bent E źle wypowiada się o innych w zakładzie lub na placu budowy.

W jaki sposób Ty lub inni uczniowie reagujecie na zaczepki bądź ostry ton mistrza lub czeladników?

Jakie znaczenie mają pochwały lub poklepanie po ramieniu po wykonaniu dobrej pracy?