Pytania dotyczące planowania i przepływu informacji

Obejrzyj film i omów te sytuacje, w których planowanie odgrywa ważną rolę dla współpracy i dobrej atmosfery pracy.

Co dobre planowanie i otrzymywanie informacji we właściwym czasie oznacza dla Waszej pracy?

W jaki sposób reagujecie, jeżeli trzeba przerwać prace, ponieważ zabrakło materiałów?