Współpraca i dobra atmosfera pracy=psychiczne warunki pracy

Problemy z psychicznymi warunkami pracy mogą często prowadzić do zwolnień chorobowych, niskiej produktywności, konfliktów, częstych zmian w składzie pracowników i tym samym niższych zysków. Symptomy takie jak bóle głowy, napięcia mięśniowe, problemy ze snem oraz nerwowość mogą wskazywać nieprawidłowości we współpracy i złą atmosferę pracy.

Współpraca

Sektor budowlany opiera się na dobrej współpracy. Dotyczy to współpracy między uczniami i czeladnikami w zakładzie, między przełożonymi i pracownikami, między mistrzami i inwestorami, kierownikami budowy i projektów oraz dostawcami. Nieukładająca się współpraca ma wpływ na atmosferę pracy i zyski.

Ilość pracy/harmonogram

Zbyt duża ilość pracy przez dłuższy okres ma wpływ na jakość oraz zadowolenie z wykonywanej pracy. Frustracje i konflikty często wynikają właśnie ze zbyt dużej ilości pracy trwającej dłuższy okres. Ważne jest, aby rozmawiać o terminach za każdym razem, gdy planowane jest rozpoczęcie nowego większego zlecenia.

Planowanie i informacje

Dobre planowanie prac w odpowiedniej kolejności i najlepiej bez przerw. Ma to dobry wpływ zarówno na współpracę, jak i na atmosferę pracy.

Wpływ na własną pracę

Wpływ na własną pracę oraz możliwość zaplanowania dnia pracy ma duży wpływ na zadowolenie z pracy. Zbyt napięte harmonogramy pracy są często przyczyną konfliktów, ponieważ powodują zależności od tempa pracy innych oraz powstałych w międzyczasie opóźnień.

Uznanie i szacunek

Ton rozmów w sektorze budowlanym może często być ostry. Ważne jest, aby okazywać sobie wzajemnie uznanie za wykonaną pracę oraz pomagać kolegom. Wzajemny szacunek jest istotny we współpracy i poprawia atmosferę pracy, niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, czeladnikiem czy mistrzem.

Otwartość oraz rozwiązywanie konfliktów

W sektorze budowlanym nie da się całkiem uniknąć konfliktów. Dzięki otwartej rozmowie można jednak wielu z nich uniknąć. Zasady dotyczące tego, w jaki sposób odmówić i powiedzieć stop mogą również przyczynić się do rozwiązania problemów, zanim wymkną się one spod kontroli.

Gotowość w sytuacjach kryzysowych

W przypadku wypadku drogowego lub na placu dobrze jest wiedzieć, co należy robić. System gotowości w sytuacjach kryzysowych może zmniejszyć wymiar szkód. Zapewnia on ponadto wszystkim uczucie bezpieczeństwa, ponieważ wiedzą, co należy wtedy robić.