Fakty

Bezpieczeństwo instalacji elektrycznych

Hałas

Maszyny budowlane

Maszyny ręczne

Niebezpieczne substancje

Oświetlenie

Podnoszenie ciężkich przedmiotów

Pozycje przy pracy

Praca na rzecz bezpieczeństwa

Prace w pobliżu ruchu drogowego

Pył

Utrzymywanie porządku

Wibracje

Współpraca i dobra atmosfera pracy

Wykopy

Wyposażenie ochronne

Pytania

Hałas

Maszyny budowlane

Maszyny ręczne

Niebezpieczne substancje

Oświetlenie

Podnoszenie ciężkich przedmiotów

Pozycje przy pracy

Praca na rzecz bezpieczeństwa

Prace w pobliżu ruchu drogowego

Pył

Utrzymywanie porządku

Wibracje

Współpraca i dobra atmosfera pracy

Wyposażenie ochronne