Zadanie dotyczące bezpieczeństwa na dachu

Obejrzyj film i zanotuj, w których sytuacjach Bentowi E lub któremuś z jego kolegów grozi niebezpieczeństwo upadku.

Przy pomocy np. Internetu i strony bar-ba.dk znajdź rozwiązania tych problemów w postaci wyposażenia zabezpieczającego, osłon itp.

Przedstaw reszcie grupy zauważone przez Ciebie w filmie błędy oraz proponowane rozwiązania.