Fakty o stopniach pomocniczych

W celu zapewnienia optymalnych pozycji pracy na łatach można zamontować stopnie. Istnieją również stoły robocze, które można wykorzystać do rozmieszczania materiałów/dachówek i maszyn. Stoły te można przesuwać poziomo wzdłuż łat i przytwierdzać zgodnie z zapotrzebowaniem.