Fakty o środkach ostrożności w przypadku dachów o nachyleniu 15 stopni i powyżej

Przed rozpoczęciem pracy należy przy podstawie dachu rozstawić rusztowanie, osłony itp.:

  • Jeżeli odległość podstawy dachu od podłoża wynosi więcej niż 2 m oraz jeżeli prace wykonywane są na wysokości ponad 5 m nad posłożem.
  • Jeżeli jest ślisko, należy niezależnie od wysokości prac korzystać z drabin dachowych.