Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń na temat bezpieczeństwa w związku z kątem nachylenia dachu

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Podczas pracy na dachu jako łat można użyć starych desek i listew.
Tak
Nie
W przypadku nowego budownictwa musisz użyć łat oznaczonych T1.
Tak
Nie
TOP 26 to przewodnik wydany przez radę informacyjną sektora drzewnego opisujący deskowanie dachu.
Tak
Nie
W przypadku pracy na płaskim dachu o wysokości powyżej 5 metrów należy rozstawić poręcze zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.
Tak
Nie
Zawsze możesz zastąpić inne wyposażenie bezpieczeństwa liną bezpieczeństwa.
Tak
Nie
Wykonując dłużej trwające prace można używać drabin jako pomostów roboczych.
Tak
Nie
Jeżeli wykonujesz prace na wysokości 5 metrów na dachu, którego podstawa znajduje się na wysokości 2 metrów nad ziemią, zawsze u podstawy dachu musisz zamontować zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.
Tak
Nie
Niezależnie od wysokości dachu wystarczy zabezpieczenie u jego podstawy.
Tak
Nie
Jeżeli na ziemi znajdują się niebezpieczne przedmioty (np. materiały, ostre przedmioty itp.), na które możesz spaść, należy zamontować zabezpieczenia dopiero, jeżeli prace wykonywane są na wysokości 2 metrów.
Tak
Nie
Do wszystkich sprzętów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości musi zostać dołączona instrukcja obsługi w języku duńskim.
Tak
Nie
Zobaczjak ci poszło
twój wynik
nieprawidłowy'o'meter
skorygowania'o'meter
inne ludy strzeli