Drabiny jako drogi ewakuacyjne

Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim w miejscu pracy, oprócz drogi dostępu musi zawsze zostać zapewniona droga ewakuacyjna. W przypadku korzystania z drabin jako dróg dostępu/ewakuacyjnych należy je przymocować. Windy nie stanowią dróg ewakuacyjnych. Drogi ewakuacyjne zawsze muszą być wolne.