Przepisy dotyczące drabin wolnostojących

  • Górne końce drabiny nie mogą naciskać na siebie.
  • Drabin tych można używać jako drabin pojedynczych jedynie, jeżeli są do tego odpowiednio przystosowane.
  • Z obu stron drabiny musi znajdować się łańcuch zapobiegający rozsuwaniu się jej stron. Dotyczy to również drabin wielofunkcyjnych w pozycji wolnostojącej.
  • Drabiny wielofunkcyjne używane w pozycji wolnostojącej muszą mieć szeroką podstawę.