Fakty o wymogach dotyczących drabin

  • Wszystkie drabiny muszą regularnie podlegać kontroli pod kątem zużycia, pęknięć i złamań.
  • Uszkodzone drabiny należy natychmiast naprawić lub usunąć.
  • Pamiętaj o różnicach między poszczególnymi rodzajami drabin w związku z wykonywaną pracą.
  • Do drabin musi być dołączona instrukcja obsługi w języku duńskim.
  • Ponadto muszą być one wyraźnie oznakowane danymi producenta.