10 dobrych rad przy rozstawianiu drabiny

  • Drabiny zawsze należy odpowiednio rozstawiać, tzn. na twardym i równym podłożu
  • Zawsze upewnij się, że drabina jest w odpowiednim stanie, czyli np. że jej szczeble nie są uszkodzone.
  • Jeżeli drabina stanowi Twoją drogę dostępu, należy ją rozstawić pod kątem zgodym z instrukcją obsługi.
  • Odpowiedni kąt nachylenia to zawsze 75 stopni.
  • Drabiny jako drogi dostępu należy przytwierdzić, ponadto muszą one sięgać wysokości 1 m powyżej wejścia.
  • Zadbaj, aby ciężar drabiny rozłożony był równomiernie na wszystkie jej nogi.
  • Nie ustawiaj drabiny przed drzwiami i oknami, które mogłyby zostać otwarte.
  • Tam, gdzie to możliwe, używaj drabin wolnostojących.
  • Używaj drabin z szerokimi poziomymi szczeblami.
  • Drabiny rozstawiane przy słupach itp. należy opatrzyć odpowiednią podporą.