Pytania dotyczące pracy na podnośniku

Jakie niebezpieczeństwa związane są z pracą na podnośniku?

Czy możecie uniknąć tych niebezpieczeństw? Jak?

Kto może zrobić najwięcej dla Twojego bezpieczeństwa podczas pracy na podnośniku?