Wypadki z udziałem drabin

Kliknij na artykuł prasowy i zobacz, co może się stać, jeżeli podczas pracy na drabinie nie zachowuje się należnej ostrożności.

Wraz z kolegą odpowiedz na pytania zawarte w zadaniu.