Sprawdź swoją wiedzę na temat prac na rusztowaniach.

twój wynik
nieprawidłowy'o'meter
skorygowania'o'meter

Zgodnie z powiedzeniem: im wyżej wejdziesz, tym niżej spadniesz. Podczas pracy na rusztowaniach ważne jest, abyś dokładnie wiedział, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się na wysokości. Nieprawidłowo złożone rusztowanie jest klasyczną przyczyną nieszczęśliwych wypadków.

Sprawdź swoją wiedzę i zobacz, czy jesteś gotowy do pracy na rusztowaniach.

Jeżeli masz złożyć rusztowanie o wysokości powyżej 3 metrów, powinieneś
uprzednio uzyskać pozwolenie od pracodawcy
przejść przeszkolenie w rozstawianiu tego typu rusztowań
mieć osobę do pomocy
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Jeżeli wysokość rusztowania, które masz rozstawić przekracza 3 metry, musisz mieć specjalne przeszkolenie w związku z rozstawianiem tego typu rusztowań. Zapytaj przełożonego, czy możesz zdobyć przeszkolenie, którego potrzebujesz.

Elementy rusztowań
mogą być zardzewiałe, ale nie pogięte
Mogą być pogięte, ale nie zardzewiałe
Nie mogą być ani pogięte, ani zardzewiałe
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Elementy rusztowań muszą być idealnie proste i nie mogą być zardzewiałe. W przeciwnym razie złożysz mało wytrzymałe rusztowanie posiadające niestabilne miejsca, które w najgorszym wypadku zawali się pod ciężarem osób i materiałów. Dlatego też zawsze sprawdzaj stan rur.

Nowo ustawione rusztowanie może zostać oddane do użytku dopiero wtedy, gdy
przy każdym wejściu na rusztowanie rozwieszone zostały tablice z zezwoleniem na jego użytkowanie
Twój pracodawca wyraził na to zgodę
Towarzyszy Ci kolega
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Zanim nowo rozstawione rusztowanie zostanie oddane do użytku, muszą przy wszystkich wejściach zostać rozwieszone tablice z zezwoleniem na jego użytkowanie. Tablice mają informować Cię o: parametrach obciążenia rusztowania, dacie rozstawienia, dacie przeglądu. To samo obowiązuje w przypadku wprowadzenia większych zmian w rozstawionym już rusztowaniu.

Przy montażu rusztowań przejezdnych wymagane jest, aby na placu
znajdowało się przynajmniej jedno rusztowanie stacjonarne
znajdowały się dodatkowe koła
znajdowała się instrukcja obsługi informująca, kiedy rusztowanie należy wyposażyć we wsporniki
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Rusztowania przejezdne są wygodne, lecz bardziej niestabilne niż rusztowania stacjonarne. Dlatego też ważne jest, aby na placu znajdowała się instrukcja obsługi informująca o ewentualnej konieczności zabezpieczenia rusztowania przejezdnego przy pomocy np. wsporników.

Na placu powinny również znajdować się instrukcje obsługi dla rusztowań stacjonarnych.

Kółka rusztowania muszą mieć możliwość blokady. Jeżeli jedno z kółek nie jest zablokowane
musi dać się zablokować bez użycia narzędzi
masz obowiązek wezwać osobę odpowiedzialną za naprawę
należy rozebrać całe rusztowanie, a w jego miejsce postawić nowe
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Praca na rusztowaniu przejezdnym jest niebezpieczna, jeżeli jedno z kółek nie jest zablokowane. Dlatego też musi być możliwość zablokowania go podczas jazdy bez użycia narzędzi.

Podczas pracy na rusztowaniu jezdnym należy rozstawić poręcze, jeżeli rusztowanie
ma wysokość 5 metrów lub więcej
ma wysokość 2 metrów lub więcej
Do rusztowania przejezdnego nie trzeba nigdy montować poręczy
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Jeżeli rusztowanie osiąga wysokość 2 metrów, należy zamontować poręcze. Jeżeli wykonywana praca lub jej warunki zwiększają ryzyko upadku z rusztowania i wiążących się z tym urazów, należy zamontować poręcze niezależnie od wysokości rusztowania. Poręcz składa się z: Listwy górnej na wysokości 1 metra, listwy kolanowej na wysokości 0,5 metra, deski przypodłogowej o szerokości przynajmniej 15 cm

inne ludy strzeli
(22%)
(78%)