Zabezpieczenie przed upadkiem przez otwór w podłożu

Podczas prac remontowych istniejąca konstrukcja dachu może być osłabiona na tyle, że dach może grozić zawaleniem. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dach jest wytrzymały. Ewentualne braki należy naprawić lub zapewnić odpowiednie środki ostrożności. Dokumentacja przetargu powinna zawierać informacje o wytrzymałości dachu.

Dowiedz się więcej:
Prace dekarskie