Sprawdzian

Obejrzyj film i zapisz sytuacje, w których Bent E używa ręcznych maszyn.

Rozważ, jakie obciążenia i niedogodności może/mogą stwarzać to urządzenie/te urządzenia.

Rozważ alternatywy dla danych ręcznych maszyn.

Pomyśl o Twoim własnym dniu pracy pod kątem korzystania z maszyn w sytuacjach, gdy nie jest to niezbędne.

Omów możliwości w grupie.