Pytania dotyczące konserwacji maszyn

Zarówno pracodawca, kierownik budowy oraz pracownicy używający maszyn mają obowiązek upewnić się, że wszystkie maszyny i pomoce techniczne spełniają wymogi bezpieczeństwa.

W jaki sposób możesz pomóc zapewnić prawidłową konserwację maszyn?

Czy zdarzyło Ci się, że maszyny nie działały, a jeżeli tak, jakie działania podjąłeś?