Pytania dotyczące bezpieczeństwa maszyn

Istnieje wiele niezwykle łatwych w obsłudze maszyn. Jak uważasz, dlaczego powinna być do nich dołączona instrukcja obsługi w języku duńskim?

Jak często przeglądasz podręcznik lub instrukcję przed użyciem narzędzi?

Gdzie znajdują się instrukcje obsługi maszyn w Twoim miejscu pracy?